KPI Nedir? Nasıl Uygulanır?

Anahtar performans göstergesi anlamına gelen KPI, Türkçe’ye anahtar performans göstergesi olarak çevrilebilecek bir kısaltmadır. KPI’lar, bir kuruluşun veya bireyin performansını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan ölçümler veya göstergelerdir. Bu ölçümler, belirli hedeflere ulaşmadaki başarıyı ölçmek ve iyileştirme gerektiren alanları belirlemek için kullanılır.

KPI’lar, firmaların uzun vadeli hedeflerine ulaşmada ne kadar başarılı olduklarını izlemek için kullanılır. Bir projenin veya kuruluşun başarısını değerlendirmek ve gerekirse iyileştirici önlem almak için kullanılabilecek önemli bilgiler sunarlar. KPI’lar aynı zamanda kurumsal performansın şeffaflığını ve ölçülebilirliğini artırarak karar almayı da kolaylaştırır.


KPI Nasıl Uygulanır?

 • Hedefleri belirleyin: Kuruluşun veya projenin stratejik amaç ve hedeflerini özetleyerek başlayın. KPI’ların tanımı bu hedeflere dayanmaktadır.
 • Önemli Alanları Belirleyin: Performansı hangi spesifik alanlar veya prosedürler için takip etmek istediğinize karar verin. Satış, müşteri mutluluğu, finansal performans, operasyonel etkinlik ve pazarlama etkinliği gibi önemli alanlarda KPI’lar sıklıkla kullanılıyor.
 • Doğru KPI’ları seçin: Her önemli alan için doğru KPI’ları seçin. KPI’lar ölçülebilir ve spesifik olmalıdır. Bir e-ticaret işletmesi için “Web sitesi ziyaretçi sayısı” veya “Satış dönüşüm oranı” gibi KPI’lar kullanılabilir.
 • Ölçülebilir KPI’lar oluşturun: Seçtiğiniz KPI’ları ölçülebilir hale getirin. Buna KPI formülünün, veri kaynaklarının ve izleme sıklığının seçilmesi de dahildir. Verileri toplamak ve güncellemek için bir sistem oluşturun.
 • Hedefleri belirleyin: Her KPI için kesin hedefler veya hedef aralıkları belirleyin. Bu hedefler projenizin veya işinizin hedeflerine ve stratejik planına dayanmalıdır.
 • KPI’ları izleyin: Oluşturduğunuz KPI’lara dikkat edin. Projenizin veya şirketinizin gereksinimlerine bağlı olarak izleme sıklığı değişebilir. KPI’lar günlük, haftalık veya aylık olarak takip edilebilir.
 • Bulguları Analiz Edin: KPI verilerini düzenli olarak analiz edin. Performansınızı ve hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını analiz edin. Başarıları takdir edin ve geliştirilecek alanları belirtin.
 • Düzeltici tedbirleri uygulayın: KPI analiziniz iyileştirme gerektiren alanları ortaya çıkarırsa, gerekirse iyileştirici eylemde bulunun. Hedeflere ulaşmak ve sürekli iyileştirme sürecini sürdürmek için gerekli değişiklikleri uygulayın.
 • Değişim ve Paylaşım: KPI sonuçları şirket içinde ve gerektiğinde paydaşlarla paylaşılmalıdır. Bu, kuruluş içinde açık iletişimi ve iş birliğine dayalı performans anlayışını teşvik eder.

Captain Digital Banner


KPI’nın Avantajları Nelerdir?

KPI’lar projelerin veya kuruluşların performanslarını sürekli olarak izlemesine ve değerlendirmesine olanak tanır. Bu, hedeflerin ne kadar yakın olduğunu bilmek ve uygun düzeltici eylemi gerçekleştirmek için çok önemlidir. KPI’lar kuruluşların belirledikleri hedeflere odaklanmasına yardımcı olur. Çalışanlar ve yönetim, performanslarını bu hedeflere göre değerlendirebilir çünkü her KPI belirli bir hedefi veya başarı ölçüsünü belirtir. Veriye dayalı kararlar almak KPI’lar tarafından kolaylaştırılır. Performans ölçümlerini takip ederek işletmenizin nerede başarılı olduğunu ve nerede iyileştirmeler yapılması gerektiğini daha iyi belirleyebilirsiniz.

KPI’lar şirket genelinde şeffaf performans paylaşımını ve iletişimi destekler. Kuruluşun amaçlarının yakınlığı tüm paydaşlar tarafından bilinmektedir. KPI’lar, kötü eğilimleri veya performans düşüşlerini anında tespit etmenizi sağlar. Bu, sorunları erken tespit etmenize ve bunları çözmek için hızlı bir şekilde harekete geçmenize olanak sağlar. KPI’lar projelerin veya kuruluşların performanslarını sürekli olarak geliştirmelerine olanak tanır. KPI sonuçlarına göre süreçleri iyileştirebilir, kaynakları daha iyi kullanabilir ve daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz.

KPI’lar, hedeflere ulaşmak için ekibin ve çalışanların motivasyonunu artırabilir. Çalışanlar, belirlenen hedeflere ulaştıktan sonra başarı duygusu hissederlerse daha fazla çaba gösterebilirler. KPI’lar performans değerlendirmelerine uygulanabilir. Bunun kullanımı çalışanların performansını tanımak, ödüllendirmek veya geliştirmek için kullanılabilir. KPI’lar bir kuruluşun stratejik planının uygulanmasını destekler. Stratejik hedefler doğrultusunda KPI’lar seçerek firmanızın başarıya odaklandığından emin olabilirsiniz.

İlginizi Çekebilir: Google İşletme Hesabı Nedir?


KPI Nerelerde Kullanılır?

Kuruluşlar genel performanslarını izlemek için KPI’ları kullanır. İşletme yönetimi için satış geliri, kar marjı ve müşteri mutluluğu gibi KPI’lardan sıklıkla yararlanılır. Satış ve pazarlama ekipleri, satış ve pazarlama girişimlerini değerlendirmek için satış dönüşüm oranı, müşteri edinme maliyeti ve müşteri sadakati gibi KPI’ları kullanır. Muhasebe bölümleri karlılık, nakit akışı yönetimi, gelir ve harcama takibi gibi finansal KPI’ları izler. İnsan kaynakları, personel verimliliği, işe alım prosedürleri ve personel değişimi gibi KPI’ları kullanarak çalışanların performansını ve iş gücü yönetimini değerlendirir. Hükümetler, kamu hizmetlerinin kalitesini ölçmek için hizmet etkinliği, halkın memnuniyeti ve suç oranları gibi KPI‘ları kullanır.

Müşteri hizmetleri ekipleri, hizmetlerinin kalitesini ölçmek için müşteri mutluluğu, tepki süreleri ve müşteri şikayetleri gibi KPI’ları kullanır. Üretim ve operasyon departmanları, üretim hızı, kalite kontrol ve envanter yönetimi gibi KPI’ları kullanarak operasyonel verimliliği takip eder. Proje uzunluğu, bütçe uyumu ve kapsam revizyonlarını içeren KPI’lar, proje yöneticileri tarafından işlerinin başarısını ölçmek için kullanılır. Sağlık sektöründe hastane performansı, hasta memnuniyeti ve tedavi başarı oranlarını içeren KPI’lar kullanılmaktadır. Eğitim kurumları, eğitimin kalitesini değerlendirmek için öğrenci başarısı, eğitmen performansı ve öğrenci devamsızlığı gibi KPI’ları kullanır.

İlginizi Çekebilir: Keyword(Anahtar Kelime) Ne Demektir?


KPI Türleri Nelerdir?

 • Parasal KPI’lar: Gelir artış oranı, marj kazanın, para akışı, faturalandırma hızı, maliyetlerin kontrolü.
 • Müşteriler için KPI’lar: Müşteri memnuniyeti, müşteri devir hızı, müşteri bağlılığı, yeni müşteri edinme oranı.
 • Net Tavsiye Skoruna (NPS) dayalı satış ve pazarlama KPI’ları: Satış geliri, satış hedefleri ve satış dönüşüm oranı, ROI (yatırım getirisi).
 • Ziyaretçi sayısı İş ölçümleri ve operasyonel KPI’lar: Malların üretim oranı, envanter devir hızı, verimlilik, teslimat programı, kalite güvencesi.
 • İnsan kaynakları için KPI’lar: Çalışan çıktısı işe alma gideri, çalışan kaybı oranı, akademik arayış istihdamın yerine getirilmesi.
 • Proje yönetimi için KPI’lar: Projenin tamamlanma tarihi, bütçeye bağlılık, kapsam değişiklikleri, risk değerlendirmesi, proje başarı oranı.
 • Sağlık ve sağlık hizmetlerine yönelik KPI’lar: Hasta memnuniyeti, tedavilerin başarı oranları, hasta yataklarını kullanmak, sağlık maliyetleri, randevu saatleri.
 • Eğitim için KPI’lar: Öğrenci başarı oranları, öğretmen etkililiği, öğrencilerin yokluğu, sınav sonuçları, eğitim için bütçeleme.
 • Sürdürülebilirlik ve çevresel KPI’lar: Daha az enerji kullanımı, atık minimizasyonu, karbondioksit çıkışı, yenilenebilir enerji kullanımı, su tasarrufu.

İlginizi Çekebilir: İnstagram Erişimi Nasıl Arttırılır?

KPI nedir nasıl yapılır?

KPI, bir kuruluşun hedef ve vizyonuna uygun olarak geliştirilen yarı zamanlı bir stratejik planlama bileşenidir. Başka bir deyişle işletmeler 3 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık stratejik plan geliştirseler de planın uygulayıcısı ve takipçisi olarak yıllık KPI'lar yani hedefler de belirliyorlar.

KPI ölçümü nasıl yapılır?

KPI için yeni müşteri başına maliyetinizi hesaplamanız gerekebilir. Bu, işletmeniz için yeni müşteriler kazanmanın maliyetidir. Maliyete ulaşmak için yeni müşteri sayısını genel pazarlama harcamalarınıza bölün. "Sipariş değeri" hesaplanan farklı bir KPI istatistiğidir.

Personel KPI nedir?

Anahtar Performans Göstergesi veya diğer adıyla KPI, anahtar performansın bir göstergesidir. KPI'lar, işletmelerdeki departmanların, bu departmanlarda çalışan kişilerin ve ürettikleri projelerin stratejik hedefler açısından iyi performans gösterip göstermediğini değerlendirmek için kullanılır.

KPI testi nedir?

KPI (Anahtar Performans Göstergesi), küçük ve büyük tüm işletmelerin hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacak önemli bir ölçüm aracıdır. KPI'lar işletmelerin, iş birimlerinin, projelerin veya bireylerin stratejik hedeflerine uygun olarak ne durumda olduklarını değerlendirmeye yönelik bir tekniktir.

KPI açısı nedir?

Temel performans göstergeleri (KPI'ler), bir sürecin istenen sonuca doğru ilerleyişinin önemli ölçümleridir. KPI'lar işinizi nasıl ilerleteceğiniz konusunda size net bir resim sunar. Karar verme sürecine analitik bir temel kazandırır ve dikkatinizi en önemli yere odaklar.

İlginizi Çekebilir: Whatsapp Pluss Nedir? Ne İçin Kullanılır

[Toplam: 1 Ortalama: 5]

Tavsiye Edilen Yazılar