ROAS ve ROI Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Kurumsal finansal performansı ve doğrudan yatırım seçimlerini değerlendirmek için iki önemli gösterge olan ROAS ve ROI kullanılır. ROI daha genel bir kurumsal vurguya sahipken ve çeşitli yatırım seçeneklerini, projelerini veya stratejilerini değerlendirmek için kullanılırken, ROAS özellikle pazarlama ve reklamcılıkla ilgilidir. Her ikisi de kurumsal başarıyı ölçmek ve geliştirmek için çok önemlidir.


ROAS Nedir?

ROAS (Reklam Harcamalarının Getirisi), reklama yapılan yatırımın getirisini ifade eden bir pazarlama ölçüsüdür. ROAS, reklam kampanyalarının etkinliğini değerlendirmek için dijital reklamcılıkta yaygın olarak kullanılan bir ölçümdür. ROAS, reklam harcamalarından elde edilen geliri temsil eden bir orandır.


ROI Nedir?

ROI (Yatırım Getirisi), yatırılan para miktarını gösteren bir finansal istatistiktir. ROI, yatırım getirisi ile yatırımın maliyeti arasındaki ilişkiyi inceler ve bir yatırımın karlılığını veya verimliliğini değerlendirmek için kullanılır. ROI sıklıkla bir oran olarak temsil edilir ve yatırım getirisinin yatırım maliyetine bölünmesiyle belirlenir.


ROAS Nasıl Hesaplanır?

ROAS (Reklam Harcamalarının Getirisi), reklam harcamalarından elde edilen getiriyi ölçmek için kullanılan bir ölçümdür ve dijital reklamcılıkta sıklıkla performans göstergesi olarak kullanılır. Toplam Gelir / Reklam Harcaması = ROAS

 • Toplam Gelir: Reklam kampanyası veya planının ürettiği toplam gelir veya satış tutarı. Bu gelir, reklam kampanyası sonucunda elde edilen ek satışları veya geliri gösterir.
 • Reklam Harcamaları: Reklam kampanyasını yürütmenin toplam maliyeti. Bu ücretler, reklam platformu ücretlerini, reklam ajansı ücretlerini ve diğer ilgili maliyetleri içerebilir.

Captain Digital Banner


ROAS Hesaplama Adımları

 1. Geçerli zaman dilimini veya reklam kampanyasını belirtin: ROAS hesaplamanız için belirli bir zaman dilimini veya reklam kampanyasını seçin. Örneğin, ROAS’ı hesaplamak istiyorsanız, bir aylık bir reklam kampanyasının başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyin.
 2. Toplam Geliri Hesaplayın: Seçtiğiniz dönem veya kampanya için elde edilen toplam geliri belirleyin. Bu, reklam çabalarının bir sonucu olarak elde edilen her türlü ek satış veya geliri içermelidir.
 3. Reklam Harcamasını Belirleyin: Aynı dönem veya kampanya için toplam reklam harcamasını belirleyin. Bu, reklam kampanyasını yürütürken yapılan tüm masrafları içermelidir.
 4. ROAS, Toplam Gelirin Reklam Harcamalarına bölünmesiyle hesaplanır.

ROI Nasıl Hesaplanır?

ROI (Yatırım Getirisi), yatırımın getirisini ifade eden bir terimdir ve bir yatırımın karlılığını belirlemek için kullanılır. ROI = (Yatırım Getirisi – Yatırım Maliyeti) / Yatırım Maliyeti

 • Yatırım Getirisi (ROI): Bir yatırımın sağladığı gelir veya kâr. Bu, yatırımdan elde edilen gelirin tamamıdır.
 • Yatırım Maliyeti: Yatırımın başlangıç maliyeti veya giderleri. Bu yatırımın maliyetidir.

ROI Hesaplama Basamakları

 1. İlgili Yatırımı Belirleyin: Hangi yatırımın yatırım getirisini hesaplamak istediğinize karar verin. Yatırım, belirli bir kurumsal çabayı, bir hisse senedi yatırımını, bir reklam kampanyasını veya herhangi bir finansal işlemi ifade edebilir.
 2. Yatırım Getirisini Hesaplayın: İlgili yatırımın sağladığı geliri veya kârı belirleyin. Bu, yatırımın başarısını belirlemek için kullanılacak yatırım getirisidir.
 3. İlk Yatırım Maliyetini Belirleyin: İlk yatırım maliyetini belirleyin. Buna yatırımın gerçekleştirilmesinin maliyetleri de dahildir.
 4. Yatırım Getirisini Hesaplayın: Yatırım Getirisi ile Yatırım Maliyeti arasındaki farkı hesaplayarak başlayın, ardından bu farkı Yatırım Maliyetine bölün. Sonuç yüzde olarak ifade edilebilir.

ROAS Neden Kullanılır?

ROAS, dijital reklam ve pazarlama çabalarının etkinliğini değerlendirmek için kullanılan bir ölçümdür.  ROAS, belirli bir reklam kampanyasının ne kadar etkili olduğunu belirlemek için kullanılır. Reklam harcamalarının reklam getirisine ne kadar katkı sağladığını belirlemek için kullanılır. Reklam bütçesini optimize etmek için ROAS kullanılır. Hangi reklam kanallarının veya tekniklerinin en iyi sonuçları ürettiğini belirlemek ve bütçeyi buna göre değiştirmek için kullanılır. ROAS, reklam harcamalarının kârlılığını değerlendirmek için kullanılır. İşletmeler, ROAS’ı takip ederek reklam girişimlerinin karlı olup olmadığını belirleyebilir.


ROI Neden Kullanılır?

ROI, daha büyük bir iş planı veya yatırım portföyü bağlamında incelendiğinde yatırımın getirisini tanımlamak için kullanılan bir terimdir. ROI’nin kullanılmasının temel nedenlerinden bazıları şunlardır: Yatırım Getirisi, belirli bir yatırımın karlılığını tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Bu yatırım çeşitli ticari girişimler, varlıklar veya hisse senedi yatırımları şeklinde olabilir. İşletmeler, birden fazla yatırım seçeneğini analiz etmek ve hangi yatırımın en iyi getiriyi sağlayacağını belirlemek için kullanır. Yatırım kararlarının alınmasına yardımcı olur. ROI, işletmelerin uzun vadeli stratejik planlamalarını değerlendirmelerine yardımcı olur. Hangi sektörlerin yatırım gerektirdiğini, hangi sektörlerin maliyet düşürme gerektirdiğini belirlemek için kullanılır.


ROAS ve ROI Arasındaki Farklar

 • Özellikle ROAS (Reklam Harcamalarının Getirisi), reklam harcamalarının etkinliğini izler. Özellikle pazarlama ve reklamcılıkta. ROAS’ın temel amacı, reklam kampanyalarının ne kadar karlı ve ne kadar etkili olduğunu değerlendirmektir. Yatırım Getirisi (ROI), daha geniş bir iş odağıyla tüm yatırımın getirisinin bir ölçüsüdür. ROI, çeşitli projeler, varlıklar ve yatırımlar dahil olmak üzere tüm kurumsal girişimlerin finansal uygulanabilirliğini değerlendirmek için kullanılan bir ölçümdür.
 • ROAS öncelikle dijital reklamcılıkta ve pazarlama çabalarının etkinliğini değerlendirmek için kullanılır. Bütçe optimizasyonu ve reklam stratejisinin değiştirilmesi için reklam harcamalarının verimliliğinin izlenmesi çok önemlidir. ROI, işletmenin genel mali performansını değerlendirmek için kullanılır. Finansal ve stratejik kararlar almanın yanı sıra yatırımların karlılığını değerlendirmek ve çeşitli girişimleri veya yatırım fırsatlarını karşılaştırmak da bununla yapılır.
 • ROAS: Reklam harcamalarından elde edilen geliri (ROAS) hesaplamak için toplam geliri reklam harcamalarına bölen oran kullanılır. ROAS, Toplam Gelir / Reklam Gideri olarak hesaplanır. Yatırım getirisi (ROI), yatırım maliyetinin yatırım getirisine bölünmesiyle hesaplanır. ROI, yatırım getirisinin yatırım maliyetine bölünmesiyle belirlenir.
 • ROAS, pazarlama ve reklamcılıkta sıklıkla kullanılır ve reklam çabalarının etkinliğini değerlendirmek için uygundur. Dijital reklamcılıkla ilgilenen firmalar için son derece önemlidir. Yatırım Getirisi, şirketin genel performansını değerlendirmek için kullanılır ve çok çeşitli iş sektörlerine uygulanabilir. Yatırım girişimleri, varlık yönetimi ve stratejik planlama dahil daha geniş bir uygulama yelpazesi vardır.

ROAS ve ROI Arasındaki Benzerlikler Nedir?

 • Her iki ölçüm de yatırım maliyeti ile getiri arasındaki bağlantıyı değerlendirir. Her iki durumda da yatırım getirisi, yatırımın başlangıç maliyetine (yatırım maliyeti veya reklam ücretleri) göre hesaplanır.
 • Oranlar ROAS ve ROI’yi ifade etmek için kullanılır. Bu, finansal performansı karşılaştırmayı ve değerlendirmeyi kolaylaştırır. Yatırım getirisinin yatırım maliyetine oranı olan ROI’nin aksine ROAS, reklam gelirinin reklam giderlerine oranıdır.
 • Her iki ölçüm de bir girişimin veya girişimin finansal başarısını değerlendirmek için kullanılır. ROİ, kurumsal performansı ve yatırımları daha genel bir bakış açısıyla değerlendirirken, ROAS öncelikle reklam kampanyalarının etkinliğini ve reklam harcamalarından elde edilen getiriyi ölçer
 • Her iki önlem de şirket kararlarını yönlendirmek ve geliştirmek için karar verme yardımcıları olarak kullanılır. ROI, kuruluşların çeşitli yatırım seçeneklerini değerlendirmesine ve en iyi getiriyi sağlayanları seçmesine olanak sağlarken ROAS, reklam bütçesini tahsis etmek ve reklam stratejisini değiştirmek için kullanılır.
 • ROAS ve ROI’nin her ikisi de iş yatırımlarının kârlılık ve getiri açısından önceliklendirildiğini gösterir. Her iki önlem de şirketlerin gelirlerini artırmak veya harcamaları azaltmak için karar alma süreçlerini nasıl geliştirebileceklerini anlamalarına yardımcı oluyor.

ROAS Kullanım Alanları

Dijital reklamcılık ve pazarlama: ROAS, özellikle dijital pazarlama faaliyetlerinin etkinliğini değerlendirmek için kullanılır. ROAS, reklam harcamalarından elde edilen gelirin doğrudan takip edilebilmesi nedeniyle reklam bütçesinin dijital reklamcılıkta ne kadar iyi kullanıldığını belirlemek için önemli bir göstergedir.

Reklam stratejisinin optimizasyonu: ROAS, reklam kampanyalarının çeşitli unsurlarını (hedefleme, anahtar kelime seçimi ve reklam yapısı gibi) değerlendirmek ve iyileştirmek için kullanılır. En yüksek performanslı reklamcılık taktikleri, ROAS izlenerek belirlenir. Reklam verenler ROAS’a dikkat ederek harcamalarını en üst düzeye çıkarabilir. Reklam bütçesinin daha etkili bir şekilde kullanıldığını gösteren daha yüksek bir ROAS, gelecekteki harcama kararları için bir referans noktası ve kılavuz görevi görür.


ROI Kullanım Alanları

Şirketin tüm mali başarısı yatırım getirisi kullanılarak değerlendirilir. İşletme sahipleri, yatırımlarını ve projelerini değerlendirmek için ROI’yi kullanarak şirketlerini büyütebilirler. Birçok yatırım seçeneğini analiz etmek ve en yüksek getiriyi sağlayacak olanı belirlemek için kullanılan bir araçtır. Bu yatırımlar hisse senetleri, gayrimenkul, yeni girişimler veya kurumsal büyüme gibi çeşitli sektörlerde yapılabilir.

Kuruluşlar uzun vadeli stratejik planlarını yatırım getirisini kullanarak analiz eder ve yönlendirir. Yatırım getirisini anlamak, genişleme alanı olan projeleri veya harcamalardan tasarruf etmenin yollarını belirlemek için çok önemlidir. Varlık yönetimi prosedürleri yatırım getirisinden yararlanır. İşletmeler, makine ve ekipman gibi varlıklarını etkili bir şekilde kullanıp kullanmadıklarını görmek için yatırım getirisini izleyebilir.

ROAS Oranı Kaç Olmalı?

Ortaya çıkan ROAS %0,25 veya %25 olduğu için reklam kaybı olarak değerlendirilmektedir. Yani yüzde ROAS numarası 99 ve altında ise kayıp olarak okunabilir, 101 ve üzerinde ise kayıp olarak okunabilir. kazanç olarak anlaşılabilir. 100 ise reklama harcanan miktar ile ürettiği gelir miktarı eşit olduğundan kar veya zarar oluşmaz.

ROAS Nasıl Artırılır?

Geliriniz ve reklam harcamalarınız ROAS'ı oluşturur. Sonuç olarak ROAS'ı iyileştirmek için ya reklam gelirinizi artırmanız ya da reklam harcamalarınızı azaltmanız gerekir.

[Toplam: 1 Ortalama: 5]

Tavsiye Edilen Yazılar